Latvijas bankas Apmeklētāju centrs

Latvijas finanšu tirgus

RIDemo ir izveidojis Latvijas Bankas apmeklētāju centram interaktīvu multivides prezentāciju "Latvijas finanšu tirgus". Ar multimedija palīdzību iespējams uzzināt, kas darbojas Latvijas finanšu tirgū, kā šie tirgus dalībnieki ir savstarpēji saistīti, un kādas ir to funkcijas. Multimedijs paredzēts darbam ar skārienjūtīgo ekrānu.

2008

back

Multimedijs paredzēts lietošanai ar skārienjūtīgu ekrānu