Jelgavas dome

Jelgavas vēstnesis

Jelgavas Vēstnesis ir Jelgavas Domes aģentūras "Zemgales INFO" izdots bezmaksas laikraksts, kurš paredzēts visiem Jelgavas iedzīvotājiem. RIDemo izstrādāja laikraksta elektronisko versiju.
www.jelgavasvestnesis.lv

2008-2012

back