(UNESCO) programma „Pasaules atmiņa”

Pasaules atmiņa

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) programma „Pasaules atmiņa” izveidota 1992. gadā ar mērķi saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē.
atmina.unesco.lv

back