Dobeles PIUAC

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs ir bezpeļņas, izglītības atbalsta iestāde, kas sniedz neformālās izglītošanās iespējas visiem Dobeles novada un Zemgales iedzīvotājiem. RIDemo ir izveidojis modernu un daudzfunkcionālu centra mājas lapas risinājumu.

pic.dobele.lv

2011

back