ES Ietarprogramma

Imagination

IMAGINATION - "Uz attēliem bazēta navigācija digitālos arhīvos"

Balstoties uz RIDemo koordinētā VICODI (Vizuālās kontekstualizācijas) projekta gūtās pieredzes, RIDemo speciālisti 2006. gadā nāca klajā ar inovatīvu ideju par vizuālu (uz attēliem balstītu) navigāciju digitālajos arhīvos.

RIDemo sapulcināja 8 Eiropas partneru konsorciju, kas izveidoja projektu IMAGINATION. Projekts izturēja sīvu konkurenci, izcīnot ES atbalstu (3.milj. EUR). IMAGINATION gaitā no 2006. līdz 2009. gadam tiek izstrādāta jauna tehnoloģija, kas padarīs navigāciju Eiropas ditigālajos arhīvos ievērojami intuitīvāku – balstītu uz arīvos esošajiem attēliem.

Projektā iesaistītie partneri ir Eiropas līderi savās nozarēs – attēlu atpazīšanas tehnoloģija – Frauenhofenes institūts [Vācija] (MP3 formāta radītājs), lietotāja konteksta analīze – Jozefa Stefana institūts [Slovēnija], digitālie arhīvi – Romas nacionālā bibliotēka [Itālija], lietotāja saskarne – RIDemo [Latvija].

www.imagination-project.org

 

 

2006-2009

back