ES ietvarprogramma

Vicodi.org

Vizuālās kontekstualizācijas tehnoloģija Eiropas vēstures nozarē (vicodi.org; eurohistory.net)

2004. gadā RIDemo vadībā tika sekmīgi realizēts vēl viens apjomīgs ES 5FP IST projekts - VICODI (Visual Contextualisation of Digital Content). Gan projekta idejas autori, gan apjomīgās pieteikuma dokumentācijas sastādītāji ir RIDemo darbinieki, kas sadarbībā partneriem no septiņām Eiropas valstīm izstrādāja VICODI projektu. Tā ietvaros izveidota tehnoloģiski innovatīva struktūra visaptverošam Eiropas vēstures portālam www.eurohistory.net, kurā iestrādāta jaunizveidotā vizuālās kontekstualizācijas tehnoloģija. Nākotnē paredzēts eurohistory.net portālu piepildīt ar saturisko materiālu piesaistot šim mērķim Eiropas kultūras mantojuma organizāciju resursus.

RIDemo bija VICODI projekta zinātniskais koordinators, kura vadībā partneri no Vācijas, Francijas un Austrijas izveidoja vizuālās kontekstualizācijas tehnoloģiju, kā arī Lielbritānijas (Ņjūkāstlas un Norvičas) universitāšu vēstures fakultāšu mācībspēki sadarbībā ar Čehijas nacionālo bibliotēku izveidoja pasaulē pirmo Eiropas vēstures ontoloģiju. Projekta budžets – 1,67 milj. EUR.

www.vicodi.org, www.eurohistory.net

 

2004

back