Eiropas savienības Ietvarprogramma

Virtuālais brīvdabas muzejs

2000. gadā RIDemo kļuva par pirmo IT uzņēmumu Austrumeiropā, kuram tika piešķirtas tiesības koordinēt ES finansētu projektu (VIRMUS) IST Kultūras mantojuma apakšprogrammā. Tā ietvaros tapa Virtuālais Brīvdabas muzejs. Izmantojot moderno 3DML tehnoloģiju, tika izveidoti virtuālie 3 dimensiju modeļi vairākām Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja sētām. Projekta mērķis - pārbaudīt 3DML tehnoloģijas izmantošanas iespējas kultūrvēsturisku objektu virtuālai atveidošanai, kā arī dalīties gūtajā pieredzē ar Eiropas kultūras mantojuma institūcijām, galvenokārt, brīvdabas muzejiem. Projekts bija pieejams divās interneta adresēs - muzejs.lv un virmus.lv, taču šobrīd sakarā ar tehnoloģiju novecošanu projekts publiskai apskatei ir slēgts.

 

2001

back